Alice Kok-Baas - Logopedist
Standplaats:
Oss
Werktijden:
Iedere dag
Specialisatie:
logopedie bij ASS
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Gewerkt als logopedist in een ziekenhuis, op een school voor kinderen met spraak-taalmoeilijkheden en als audicien
Over Alice:
Ik ben in 1988 afgestudeerd als logopedist en werkzaam geweest op verschillende locaties: een ziekenhuis, een school voor auditief en/of communicatief beperkte kinderen (cluster 2) en als audicien. Vanaf 2000 ben ik werkzaam bij de Groepspraktijk Logopedie Oss eo, vanaf 2001 als praktijkeigenaar. Ik heb verschillende cursussen gevolgd: slikproblemen bij volwassenen, sensorische integratie, autisme (ASS) en logopedie, nederlands met gebaren, spraakdyspraxie, denkstimulerende gespreksmethodiek, zijn de meest recente cursussen. Ik werk holistisch en oplossingsgericht. Ik kijk naar de client en zijn omgeving. Ik overleg regelmatig met andere disciplines om zo een beter beeld van de client en zijn vraag/probleem te krijgen. Samenwerking met de client, zijn omgeving en andere hulpverleners vind ik belangrijk.
 
Tonny Beyers - Logopedist
Standplaats:
Oss
Werktijden:
Iedere dag
Specialisatie:
Opleiding:
HBO logopedie en PABO
Werkervaring:
logopedist en leerkracht speciaal onderwijs
Over Tonny:
Ik ben gestart als leerkracht in het speciaal onderwijs. Na het behalen van mijn logopedie diploma ben ik gaan werken voor de GGD te Oss. In 1985 ben ik gestart met de Groepspraktijk Logopedie Oss eo en ben ik praktijkeigenaar. Ik heb veel ervaring opgedaan in de loop der jaren. Daardoor ben ik breed logopedisch georienteerd. Ik vind het belangrijk om de omgeving van de client bij de behandeling te betrekken. Dat kan de echtgenoot zijn maar ook een ouder, leerkracht of een andere discipline.
 
Hermien Ter Huurne - Logopedist
Standplaats:
Oss, Berghem
Werktijden:
Maandag, dinsdag, donderdag
Specialisatie:
Ouderen, neurologie.
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Gewerkt als logopedist in Bernhoven ziekenhuis, revalidatiecentrum De Tolbrug en Groepspraktijk Logopedie Oss
Over Hermien:
Ik heb als logopedist veel ervaring opgedaan op verschillende werkplekken. Vele jaren heb ik gewerkt bij de Groepspraktijk. Na een pauze van een aantal jaren ben ik weer werkzaam bij de Groepspraktijk. Ik ben gespecialiseerd in het werken met ouderen en neurologiepatienten. Ik ben coach bij CoCo.
 
Jose Simons - Logopedist
Standplaats:
Oss
Werktijden:
Woensdag en vrijdag
Specialisatie:
Stemspecialist, manuele facilitatie van de larynx.
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Logopedist
Over Jose:
Ik ben in 2002 afgestudeerd als logopedist. Ik ben al enige tijd werkzaam bij de Groepspraktijk en gespecialiseerd in stem therapie. Ik behandel clienten met stemklachten, zangers met klachten en mensen met hyperventilatie. Ik behandel doelgericht en verwacht inzet van mijn client. Alleen dan is een behandeling zinvol.
 
Miranda van de Camp-de Valk - Logopedist
Standplaats:
Berghem en Oss
Werktijden:
Woensdag en vrijdag.
Specialisatie:
Pre-verbale logopedie
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Verschillende werkplekken
Over Miranda:
Ik ben als logopedist afgestudeerd in 1989. Sinds 2008 werkzaam bij de Groepspraktijk Oss. Momenteel ben ik te vinden op onze locaties Oss en Berghem. Inmiddels heb ik meerdere scholingen in ons vakgebied gevolgd, waaronder groepsbehandeling bij afasiepatienten, verbale ontwikkelingsdyspraxie, eet-en drinkproblematiek bij jonge kinderen. Ik zie o.a. veel kinderen waarbij het spreken niet of nauwelijks op gang komt of kinderen waarbij de verstaanbaarheid onvoldoende is. Kinderen kunnen daardoor gefrustreerd raken of kunnen geremd worden in hun spreken. Heel fijn is het om te werken aan verbetering hiervan. De problemen die kinderen ondervinden bij eten en drinken is mijn specialisatie. Daarvoor kom ik regelmatig bij ouders aan huis. Samen met ouders bekijken wat de hulpvraag is, onderzoek doen, uitleg en adviezen geven. Indien nodig een specialist erbij betrokken (bv kinderfysiotherapeut, dietist). Samen komen tot een goed resultaat waarbij een kind weer veilig, voldoende leert drinken en veilig en gevarieerd leert eten. Een doel waarvoor ik me graag en met veel plezier inzet !
 
Esther van Bakel-van Oers - Logopedist
Standplaats:
Oss en Berghem
Werktijden:
Dinsdag en donderdag
Specialisatie:
neurologie en ouderen, mime-therapie
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
verpleeghuis, ziekenhuis en cluster 2 onderwijs.
Over Esther:
Ik ben in 1997 afgestudeerd als logopedist. Ik heb veel ervaring opgedaan in een verpleeghuis, ziekenhuis en in het cluster 2 onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in neurologie/ouderen. Ik ben vanaf augustus 2013 werkzaam bij de Groepspraktijk. Ik ben communicatie-logopedist bij CoCo. Ik ben daarnaast mime-therapeut, ik kan daarom kinderen en volwassenen met een perifere aangezichtsverlamming behandelen.
 
Martine van otterloo - Logopedist
Standplaats:
Oss en Megen
Werktijden:
Elke dag
Specialisatie:
communicatie en presentatie
Opleiding:
HBO logopedie en Master opleiding Interculturele Communicatie
Werkervaring:
Over Martine:
Ik ben in juli 2012 afgestudeerd als logopediste en ben sinds die tijd werkzaam voor de Groepspraktijk. Tijdens mijn opleiding heb ik me in het bijzonder gericht op stem en presentatie. Een voorbeeld hiervan is de workshop ‘Achterste van je tong’, die ik heb ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met spreekangst. In deze workshop wordt de focus vooral gelegd op de non-verbale communicatie en de expressie in de stem. Daarnaast behandel ik verschillende logopedische stoornissen (bij kinderen en volwassenen). Ik heb interesse in taal en cultuur. Daarom heb ik van 2012 tot en met 2014 een Master opleiding Interculturele Communicatie gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Deze Master heeft veel raakvlakken met logopedie. Het geeft verdieping op het gebied van tweede taalverwerving, identiteitsvorming en het omgaan met cultuurverschillen, met name op communicatief vlak. Het is een toevoeging voor mij als logopediste!
 
Peggy Berkers - Logopedist
Standplaats:
Oss
Werktijden:
Wisselend
Specialisatie:
logopedie en orthopedagogiek
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Over Peggy:
Ik ben in juli 2016 afgestudeerd als logopedist. Sinds april 2016 ben ik werkzaam bij de Groepspraktijk. Ik behandel voornamelijk kinderen en doe dit met veel toewijding en plezier. Ik ben daarnaast orthopedagoge. Hulp bieden en zorg verlenen is voor mij een tweede natuur, hier haal ik veel voldoening en energie uit. Mijn uiteindelijke doel is dan ook om dit zo goed mogelijk te doen en op een veelzijdige manier toe te passen.
 
Pleuni van Trier - Logopedist
Standplaats:
Oss
Werktijden:
Elke dag
Specialisatie:
OMFT
Opleiding:
HBO Logopedie
Werkervaring:
Over Pleuni:
Ik ben in januari 2015 afgestudeerd als logopedist. Ik heb eerst wat ervaring op gedaan in een vrije vestiging als logopedist. Sinds september 2016 ben ik werkzaam bij de Groepsraktijk Logopedie Oss. Ik werk voornamelijk met kinderen met alle leeftijden en met verschillende logopedische stoornissen, maar ik vind het ook leuk om met volwassenen te werken. Deze afwisseling maakt het werk uitdagend en erg leuk!
 
Suheda Ercan - Logopedist
Standplaats:
Oss
Werktijden:
woensdag, donderdag en vrijdag
Specialisatie:
tweetaligheid: turks en nederlands
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Over Suheda:
Ik ben in augustus 2016 afgestudeerd als logopedist. Vanaf maart 2017 ben ik werkzaam bij de Groepspraktijk Logopedie Oss. Ik behandel voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblemen van verschillende leeftijden. Ik heb altijd al affiniteit gevoeld voor meertaligheid, omdat ik zelf ook meertalig ben. Jezelf uitdrukken zowel in de moedertaal als in het Nederlands is een belangrijke vaardigheid in het leven. Met mijn werk hoop ik een stukje bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen.
 
Marcella van der Heijden - Logopedist
Standplaats:
Oss, Berghem, Lith
Werktijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Specialisatie:
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Over Marcella:
Ik ben in 2017 afgestuurd als logopedist. Sindsdien ben ik werkzaam bij Groepspraktijk Logopedie Oss. Ik werk vooral met kinderen met diverse logopedische stoornissen, maar ik heb ook affiniteit met volwassenen. Juist de afwisseling die je tegenkomt in een praktijk, vind ik erg leuk en uitdagend!
 
Anouk Holtackers - Logopedist
Standplaats:
Oss, Oijen
Werktijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Specialisatie:
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Over Anouk:
Ik ben in juli 2015 afgestudeerd als logopedist aan de opleiding logopedie in Eindhoven. Sindsdien heb ik gewerkt in een vrije vestiging en een aantal vervangingen gedaan in het speciaal onderwijs. Sinds maart 2017 ben ik werkzaam in de groepspraktijk. Ik onderzoek en behandel voornamelijk kinderen met verschillende logopedische stoornissen, zoals spraak- en taalstoornissen en omft. Naast het werk met kinderen heb ik ook affiniteit met volwassenen. De afwisseling binnen een praktijk maakt mijn werk als logopedist uitdagend en extra leuk!
 
Aniek Koopmans - logopedist
Standplaats:
Oss
Werktijden:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Specialisatie:
OMFT
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Over Aniek:
Ik ben in juli 2018 afgestudeerd als logopedist aan de HAN te Nijmegen. Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam bij Groepspraktijk Logopedie Oss. Ik onderzoek en behandel kinderen met spraak- en taalproblemen en afwijkende mondgewoonten (OMFT). Ik vind plezier in de behandeling en het persoonlijk contact belangrijk, om zo de mogelijkheden van een kind te vergroten.
 
Pieke Franssen - logopedist
Standplaats:
Oss
Werktijden:
maandag, woensdag en vrijdag
Specialisatie:
Opleiding:
HBO logopedie
Werkervaring:
Over Pieke:
Ik ben in februari 2018 afgestudeerd aan de HBO opleiding logopedie te Eindhoven. Ik heb ervaring in de behandeling van kinderen met spraak- en/of taalproblemen.
 

Postadres:
Groepspraktijk Logopedie Oss
Kruisstraat 120
5341 HG Oss

Tel: (0412) 63 44 71
Mob: 06 23 40 08 66
E-m: info@logopedieoss.nl
Web: logopedieoss.nl
KVK: 17251182


Tags: