Continuïteit van de behandelingen

Wij bieden onze clienten continuïteit in de behandeling.
Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt.
Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt.
Het kan ook voorkomen dat uw logopedist wordt vervangen door een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Van u wordt verwacht dat u elke behandeling aanwezig bent en op tijd komt.
Mocht u verhinderd zijn kunt u de behandeling 24 uur van te voren afzeggen via telefoon of mail.
Wij kunnen u vragen om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze ziet er als volgt uit:

Behandelovereenkomst Groepspraktijk Logopedie Oss e.o.
Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als (ouder/verzorger van een) client een behandelovereenkomst gesloten.
Het gaat hierbij om afspraken mbt de logopedische behandeling en de vergoeding ervan.
Behandel- en oefenafspraken
De logopedische behandeling vindt plaats met een frequentie van … keer per ……. .
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming voor deze behandeling.
Voor deze vorm van behandeling is het nodig dat thuis regelmatig geoefend wordt.
Bereikbaarheid/openingstijden
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk elke werkdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0412-634471 of 06-23400866. U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail.
Betalingsafspraken
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch worden afgezegd.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bijgehouden. Mocht u te vaak afwezig zijn dan brengt dat een goede en vlotte behandeling in gevaar. In overleg met u wordt besloten wat te doen. De behandelend logopedist kan besluiten om de behandeling stop te zetten.
Logopedie wordt in bijna alle situaties vergoed vanuit de basisverzekering. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).
De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht.
Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.
In de wachtkamer vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden of u kunt de betalingsvoorwaarden ter inzage vragen aan de logopedist.
Indien u van zorgverzekeraar verandert of wanneer er een wijziging plaatsvindt in uw NAW-gegevens, brengt u de logopedist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
Toestemmingsverklaring Wet persoonsregistratie
De praktijk verzamelt gegevens over clienten. Daarbij houden wij ons aan de Wet persoonsregistratie. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt onder andere dat toestemming nodig is als wij gedurende de behandeling gegevens opvragen bij of geven aan derden (b.v. huisarts, specialist, leerkracht, schoollogopedist). Door ondertekening van deze behandelovereenkomst gaat u hiermee akkoord.
Klachtenregeling
Mocht u vragen of suggesties hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan willen wij u vragen dit met ons te bespreken. Mocht dit voor uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die is opgesteld door de NVLF. Deze is in de wachtkamer in te zien.
Een exemplaar van deze getekende overeenkomst wordt bewaard in het dossier en het tweede exemplaar is voor uzelf, als u dat wenst.

 

Postadres:
Groepspraktijk Logopedie Oss
Kruisstraat 120
5341 HG Oss

Tel: (0412) 63 44 71
Mob: 06 23 40 08 66
E-m: info@logopedieoss.nl
Web: logopedieoss.nl
KVK: 17251182


Tags: