Algemene informatie

Hier vindt u algemene informatie over de gang van zaken binnen onze praktijk.
Al meer dan 25 jaar is onze praktijk een begrip in Oss en omgeving.
Wij zijn een allround praktijk en onze logopedisten hebben verschillende specialisaties.
U kunt voor al uw logopedische problemen en vragen bij ons terecht.

Inloopspreekuur

Wilt u iets vragen of advies van een logopedist, dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Dit is gratis.
Een advies kan voldoende zijn. Soms is het wenselijk om een logopedische behandeling te starten.

Duur en frequentie van de behandelingen

Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten.

Afhankelijk van de problematiek wordt een cliënt 1 of meer maal per week ingedeeld.
De behandelingen vinden meestal op de praktijk plaats. Wij behandelen ook bij u thuis als dat gewenst is.

De verwijsbrief van uw (huis)arts

Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.
De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan uw logopedist overhandigen.

Verzekering

Logopedie zit in het basispakket en valt onder het verplichte eigenrisico.
Dit eigenrisico geldt alleen bij betalende verzekerden.
Voor kinderen die op de polis van de ouders zijn meeverzekerd geldt geen eigenrisico.
Lees voor het bezoeken van onze praktijk altijd uw polisvoorwaarden.
Waar u verzekerd bent, maakt voor ons niets uit.
Het is prettig wanneer u uw pasje of polisblad de eerste keer meeneemt.
Het is verplicht om een identificatie te kunnen laten zien als daarnaar gevraagd wordt.

Contact met andere disciplines door uw logopedist

Het kan voorkomen dat het de logopedische behandeling ten goede komt wanneer uw logopedist contact heeft met bijvoorbeeld de school van uw kind of de KNO-arts die u naar logopedie verwees.
Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming.

Continuïteit van de behandelingen

Wij proberen onze clienten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden.
Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt.
Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt.
Het kan ook voorkomen dat uw logopedist wordt vervangen door een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

De NVLF

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van onze behandelingen.
Iedere logopedist die werkzaam is binnen onze organisatie staat ingeschreven in het (Basis)kwaliteitsregister Paramedici.

De eerste afspraak, onderzoek en een behandelplan

Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een anamnese afnemen. Afhankelijk van de klacht zal deze kort of wat langer duren.
Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Na het onderzoek zal de logopediste een behandelplan opstellen.

Samenwerking

Wij werken samen met:

– Kindertherapeuten Oss

– Kindertherapeuten Berghem

Logopedie op school

Logopedie op school is logopedie in een vertrouwde omgeving. Daarom werken wij ook op een aantal basisscholen. Er is een korte communicatielijn tussen de logopedist en het team van de school. Door deze korte communicatielijn kunnen de logopedische adviezen een betere inbedding krijgen binnen de klas.
Kwaliteit is ons uitgangspunt , ook op school.
De kwaliteit van de logopedische zorg staat voorop. Wij werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Ook op school geldt, dat de ouders zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de logopedie van hun kind. Zij zijn de cotherapeut, die erop kan toezien, dat gemaakte adviezen en afspraken ook thuis kunnen worden toegepast.
De logopedist op school is onafhankelijk. De locatie op school is niet alleen toegankelijk voor leerlingen van de school, maar ook voor cliënten van buitenaf. Anderzijds staat de keuzevrijheid voor een logopedist voor de ouders voorop.
De locatie binnen de school is de gehele dag geopend. Ook in de schoolvakantie is de continuïteit gewaarborgd. De logopedie op school wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Het valt binnen het basispakket.

Postadres:
Groepspraktijk Logopedie Oss
Kruisstraat 120
5341 HG Oss

Tel: (0412) 63 44 71
Mob: 06 23 40 08 66
E-m: info@logopedieoss.nl
Web: logopedieoss.nl
KVK: 17251182


Tags: